Kalendarium Roku Szkolnego 2017/2018

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 4 września 2017r.
2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia - 1 stycznia 2018r.
3. Ferie zimowe: 15 stycznia - 28 stycznia 2018r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca - 3 kwietnia 2018r.
5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 22 czerwca 2018r.
6. Ferie letnie: 23 czerwca - 31 sierpnia 2018r.