Kalendarium Roku Szkolnego 2018/2019

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 3 września 2018 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2018 r.

3. Ferie zimowe: 28 stycznia - 10 lutego 2019 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 18 - 23 kwietnia 2019 r.

5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 21 czerwca 2019 r. 

6. Ferie letnie: 22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.