Historia

Robert Babicki - Historia

Moim zdaniem dobrze uprawiana historia może przyczynić się, do szerzenia postawy wątpiącej wobec dominujących poglądów, ale zarazem sprzyjać przekonaniu, że przeszłość jest czymś rzeczywistym i poznawalnym.

Historia rozwija się dzięki namiętnemu poszukiwaniu i komunikowaniu prawdy a dążenie do ustalenia prawdy historycznej narzuca pokorę, ponieważ nikt nie może być pewien swojej interpretacji. Właśnie w taki sposób staram się ją przekazywać dzieciom.