Język polski

Andrzej Sobczak - Język polski

Jestem absolwentem filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Podczas pracy z uczniami staram się, aby nauka o literaturze posiadała charakter dyskusji, podczas której każde dziecko, oprócz umiejętności dokonywania klasycznej interpretacji konkretnych utworów, będzie miało możliwość wyrażenia subiektywnych odczuć i opinii na ich temat. Uważam, iż analiza problematyki wszelkich tekstów omawianych na lekcjach języka polskiego powinna  odbywać się w duchu konstruktywnej polemiki i poszanowania różnicy zdań.