Klaudia Czubak - Wychowawca klasy I

Pochodzę z rodziny, w której zawód nauczyciela stał się już tradycją, więc od najmłodszych lat mogłam obserwować specyfikę tego zawodu. Możliwość przekazywania wiedzy i odkrywania świata przed dzieckiem zainspirowała mnie do podjęcia studiów pedagogicznych.

Uważam, iż podstawową zasadą  współpracy w grupie jest wzajemny szacunek, dlatego na zajęciach, które prowadzę każdy ma prawo do swobodnej wypowiedzi. Każdy uczeń jest indywidualnością i tak właśnie staram się go traktować. Moim priorytetem jest wydobycie z każdego ucznia potencjału, który w nim drzemie oraz rozwijanie jego zdolności. W swojej pracy staram się inspirować dzieci do samodzielnego zdobywania wiedzy oraz dążenia do wyznaczonego celu.

 

Moją pasją jest śpiew. Ukończyłam Państwową Szkołę Muzyczną II st. im. Józefa Elsnera w Warszawie na wydziale śpiewu solowego. W wolnym czasie lubię podróżować.