Kultura

Marta Mikołajczuk - Kultura

„Naród istnieje, dopóki istnieje jego kultura”, zgadzam się z tym stwierdzeniem w 100%, dlatego tak ważne jest, żeby młodzież dorastała w świadomości z jakiej kultury wywodzi się kultura europejska. Podczas zajęć rozmawiamy o kulturze masowej, filmie, teatrze, malarstwie i rzeźbie,  sluchamy muzyki, oglądamy reprodukcje obrazów. Chciałabym, żeby uczniowie rozpoznawali takie nazwiska jak Wajda, Abakanowicz czy Warhole i aby w dorosłym życiu dbali i doceniali naszą kulturę, aby byli jej świadomymi odbiorcami i wyrafinowanymi uczestnikami życia kulturalnego w miastach czy regionach, w których będą mieszkać.

 

 

				
Patrycja Rosińska - Kultura

Zajęcia z kultury to niezwykle istotny przedmiot wykorzystywany w kształtowaniu niezależnego myślenia naszych uczniów i pozwalający im na harmonijny rozwój intelektualno-duchowy.

Na zajęciach z kultury dzieci zdobywają wiedzę z zakresu teorii, analizy, a przede wszystkim rozumienia dzieł sztuki. Taniec, teatr, film czy muzyka są dla nas niewyczerpanym materiałem do pracy. Jednym z ważniejszych elementów spotkań są wspólne wyjścia do galerii czy teatrów, konwersacje oraz spotkania z zaproszonymi gośćmi ze świata sztuki i kultury.

Dzięki ,,kulturze w praktyce" w niedalekiej przyszłości uczniowie PSP 114 będą mogli brać czynny udział w życiu kulturalnym miast świata jak i kreatywnie wypowiadać się na tematy dotyczące szeroko pojętej sztuki.