Teatr

Tomasz Łysiak - Teatr

Tomasz Łysiak – aktor, scenarzysta, pisarz, dziennikarz. Od 1991 roku związany z branżą filmową (główna rola w filmie Leszka Wosiewicza pt. „Cynga”), autor popularnego show radiowego DeDektyw Inwektyw. Od połowy lat dziewięćdziesiątych prowadzi jako instruktor zajęcia teatralne z dziećmi i młodzieżą, zdobywając wiele nagród na festiwalach i przeglądach teatralnych. Jest pisarzem i publicystą, wydaje powieści, publikuje eseje kulturowe i historyczne w popularnych tygodnikach. Z Prywatną Szkołą Podstawową nr 114 związany od początku jej istnienia – zajęcia teatralne traktuje nie tylko, jako swego rodzaju „szkołę aktorską” dla dzieci, ale raczej, jako warsztat zbiorowej pracy dotyczącej dziejów teatru, kultury i języka. Spektakle teatralne, które wielokroć były nagradzane na festiwalach, stanowią pole do wspólnej podróży w głąb dziejów ojczystych, odkrywania obyczaju, czy znaczenia słowa – którego dzieci poszukują w ramach interpretowania tekstu. Teatr w tym wydaniu pełni rolę zajęć pogłębiających erudycję oraz umiejętności poznawania człowieka, osobowości na które składa się intelekt, emocje, wzorce kulturowe. A jednocześnie na deskach scenicznych kształtuje się poczucie odpowiedzialności zbiorowej – poprzez wspólną pracę dzieci kształtują wspólne dzieło. To ich dzieło, oklaskiwane przez widzów, zapewniające kontakt z odbiorcą, to efekt pracy, ale jednocześnie pole do zadzierzgnięcia przyjaźni i pięknego poczucia tego, że zostało ono wypracowane RAZEM – podkreśla Tomasz Łysiak, opowiadając o tym, co stanowi najżywszą treść jego zajęć teatralnych. 

				
Anna Matecka - Teatr

Teatr to aktor, słowo, gest, ruch, przestrzeń, scenografia, muzyka, reżyseria i widz. Staram się, żeby zajęcia teatralne, które prowadzę przynosiły dzieciom radość i dobrą zabawę.
Wspólnie przygotowujemy etiudy aktorskie na zadany temat, rozpoznajemy i nazywamy uczucia (werbalnie, wyrażone przez mimikę, przez zachowanie, plastykę ciała) ujawniając je w różnych sytuacjach. Kształtujemy wyobraźnię i pobudzamy do twórczej aktywności. Podczas zajęć teatralnych dzieci przeobrażają się w rycerzy, damy, kosmonautów, syreny czy Pinokia. Zjadają wszystko to na co mają ochotę, przemieszczają się w czasie i przeżywają wiele wspaniałych i radosnych chwil.
Celem ostatecznym, uwieńczającym tę mozolną i niebywale trudną pracę są spektakle teatralne.

Co tu dużo mówić - to jest po prostu TEATR...