Zajęcia w świetlicy

Anna Owczarek - Zajęcia w świetlicy

Jestem filologiem języka hiszpańskiego, zakochanym w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Zajęcia świetlicowe są nie tylko czasem na zabawę i zacieśnianie więzi koleżeńskich, ale również stanowi okazję do rozwijania swoich zainteresowań i pogłębiania wiedzy.

Podczas wspólnych spotkań dzieci uczą się koncentracji oraz poszerzają swoje możliwości interpersonalne. Uczniowie zdobywają umiejętności potrzebne im do przebywania w grupie rówieśniczej, co przygotowuje je do późniejszego funkcjonowania w społeczeństwie. Uczą się też empatii oraz odpowiedzialności za inne osoby.
Jest to bardzo cenny czas na zawieranie nowych przyjaźni w środowisku szkolnym.

				
Anna Ponikowska - Zajęcia w świetlicy

Zostałam nauczycielką, ponieważ nie jestem w stanie wyobrazić sobie innego zajęcia, które pozwoliłoby mi robić to, co lubię. Praca z dziećmi daje mi wiele   radości i satysfakcji. Uwielbiam rozbudzać ciekawość poznawczą i twórcze działanie uczniów.

Podczas różnorodnych zajęć świetlicowych dzieci mogą odnaleźć coś dla siebie, dostosowanego do swoich umiejętności, zainteresowań i uzdolnień. Dobór odpowiednich form pracy w świetlicy kształtuje u dzieci umiejętność spostrzegania, pamięć, wyobraźnię przestrzenną, pomysłowość i zdolność do twórczego wysiłku. 

Przede wszystkim kreatywnie spędzamy czas łącząc naukę z rozwojową zabawą.