Artystyczne Zakończenie Roku 2014

Pierwszą część wieczoru wypełniły dwa przedstawienia. Dzieci z klas młodszych zaprezentowały krótkie etiudy teatralne „Na wyspach ZOOgamutach” na podstawie wierszy Jana Brzechwy. Starsze dzieci zagrały w sztuce „Mrożkowisko” składającej się z fragmentów komediowych dramatów Sławomira Mrożka. Obydwa przedstawienia przygotował pan Tomasz Łysiak. W drugiej części wieczoru zobaczyliśmy klasy młodsze w tańcach: „Wiosna” do muzyki Antonio Vivaldiego i „Piraci”, do których choreografię ułożyła pani Agnieszka Kurek. Cześć artystyczną zakończył spektakl „Pali się” według Jana Brzechwy, który przygotowała pani Anna Matecka. Widowiska były pełne rozmachu, mali aktorzy zagrali brawurowo, dając na scenie wyraz twórczej ekspresji. Każdy występ wywoływał wielki aplauz na widowni a to przecież dla dzieci i opiekunów największa nagroda.

Po części artystycznej pani dyrektor rozdała nagrody wyróżniającym się uczniom. Absolwenci z klasy szóstej po odebraniu świadectw podziękowali dyrekcji, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za opiekę i pomoc w osiągnięciu edukacyjnych sukcesów. W imieniu wszystkich pracowników i swoim, uczniów pożegnała wychowawczyni, pani Katarzyna Mazur. Wieczór zakończyła piosenka zaśpiewana przez wszystkie dzieci przygotowana pod kierunkiem pani Małgorzaty Ścibisz.