Korczakianum

21 października, dzieci z klas IV-VI, udały się do Korczakianum na lekcję dotyczącą działalności Janusza Korczaka - "Prawa dziecka dawniej i dziś".