Wycieczka do Wyższej Szkoły Artystycznej - kwiecień 2012.