Badania MediMouseMediMouse to urządzenie służące do pomiaru krzywizn i ruchomości kręgosłupa. Pomiar dokonywany jest w płaszczyźnie strzałkowej - w pozycji neutralnej, w zgięciu i wyproście tułowia oraz w płaszczyźnie strzałkowej- w pozycji neutralnej i zgięciach bocznych.

Na podstawie pomiarów otrzymujemy informacje o głębokości krzywizn i ewentualnych skrzywieniach bocznych kręgosłupa. Pozwala to na diagnozę wad postawy jak i daje informacje na temat dynamicznej pracy poszczególnych segmentów kręgosłupa (ruchomości kręgów między sobą). Otrzymane dane są podstawą do planowania procesu korektywy.

Pomiaru i interpretacji wyników dokonuje magister rehabilitacji, a pozyskane dane są katalogowane i dostępne w formie czytelnych wydruków.

Koszty badań ponosi szkoła. Odbędą się one w klubie Core Fitness i dotyczą uczniów z klas IV-VIII.

21 maja (wtorek) godz. 15.10—16.30 uczniowie klas IV i V

23 maja (czwartek) godz. 15.10 – 16.30 uczniowie klas VI, VII, VIII