Gratulujemy!!!!OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES - MATEMATYKA

 LAUREATAMI ZOSTALI:

Laureaci I stopnia

PATRYK WIDACKI KL. III  

URSZULA GŁĄB KL. VII

Laureaci III stopnia

FRANCISZEK JAROSIEWICZ KL. III 

MARIA WIESZCZEK KL. III

TADEUSZ DYL  KL. V

Laureaci V stopnia

IRENA DYL KL. IV

TYMON ROGALSKI KL. VII