MlegitymacjaJest nam miło poinformować Państwa, że w naszej szkole wprowadzamy mlegitymację.

Co to takiego?

To taki sam dokument jak dotychczasowa legitymacja. Różni się jednak tym, że jej nośnikiem nie jest papier czy plastik, a smartfon.

Pokazując mLegitymację na ekranie smartfona, dziecko potwierdzi, że jest uczniem danej szkoły. Co ważne, skorzysta ze wszystkich z ulg i zwolnień, które przysługują uczniom. W świetle obowiązującego prawa mLegitymacja jest takim samym dokumentem jak tradycyjna legitymacja. O szczegółach poinformujemy Państwa w połowie października.