Tworzymy ilustrowany słownik!Zachęcam uczniów klas 2-8 do wzięcia udziału w konkursie szkolnym ILUSTROWANY SŁOWNIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

Cel konkursu: propagowanie twórczości plastycznej i językowej uczniów

Zasady konkursu:
1. Wybieracie dwa z proponowanych tematów:
clothes, body, food, town, sport, actions, house, banking and money, toys, family, hobbies and interests, means of transport, shopping expressions, jobs, feellings and personality

2. Wykonujecie słownik zgodnie z zasadami:
- słownik powinien mieć format A4
- powinien zawierać stronę tytułową ILUSTROWANY SŁOWNIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO plus element plastyczny
- na każdej stronie muszą pojawić się słówka z danej kategorii w formie pisemnej i rysunek do nich (technika wykonania rysunków jest dowolna, to jak przedstawicie dane słowo zależy od Was).

Temat można przedstawić rysując poszczególne słowa, tworząc mapę myśli lub obraz z podpisami. Można stworzyć rysunek wykonany techniką komputerową. Słowa powinny być ułożone w kolejności alfabetycznej. Nie używamy w pracach języka polskiego. Liczymy na Waszą kreatywność:).

Na Wasze prace czekamy do 19 listopada.