Zebrania semestralneZebrania semestralne podsumowujące pierwszy semestr nauki odbędą się 5 lutego 2020 roku o godz. 17.30.
Rodziców uczniów z klasy 8 zapraszamy na godzinę 18.30.