Kalendarium Roku Szkolnego 2019/2020

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych:
2 września 2019 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2019 r.

3. Ferie zimowe: 10 lutego - 23 lutego 2020 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 9 - 14 kwietnia 2020 r.

5. Egzamin ósmoklasisty

6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 26 czerwca 2020 r. 

7. Ferie letnie: 27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.