Kalendarium Roku Szkolnego 2020/2021

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych:
1 września 2020r.
2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2020r.
3. Ferie zimowe: 18 stycznia - 31 stycznia 2021r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna: 1 - 6 kwietnia 2021r.
5. Egzamin ósmoklasisty - maj 2021r.
6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 25 czerwca 2021r. 
7. Ferie letnie: 26 czerwca - 31 sierpnia 2021r.