Kalendarium Roku Szkolnego 2021/2022

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych:
1 września 2021r.
2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2021r.
3. Ferie zimowe: 31 stycznia - 13 lutego 2022r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna: 14 - 19 kwietnia 2022r.
5. Egzamin ósmoklasisty - maj 2021r.
6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 24 czerwca 2022r. 
7. Ferie letnie: 25 czerwca - 31 sierpnia 2022r.