Kalendarium Roku Szkolnego 2022/2023

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych:
1 września 2022r.
2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2022r.
3. Ferie zimowe: 13 lutego - 26 lutego 2023r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna: 6 kwietnia - 11 kwietnia 2023r.
5. Egzamin ósmoklasisty - maj 2023r.
6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 23 czerwca 2023r. 
7. Ferie letnie: 24 czerwca - 31 sierpnia 2023r.