Koło plastyczne

 

 Koło plastyczne w swoim założeniu jest miejscem pracy z uczniem pragnącym rozwijać swoje umiejętności. Forma zajęć pozalekcyjnych pozwala na szczegółowe konsultacje nad pracą, techniką i rozwojem artystycznym dziecka.

Planowo koło rozwija i rozszerza treści poznawane na lekcjach plastyki. Daje czas na doskonalenie się w trudniejszych technikach artystycznych i poznawanie nowych. 

Techniki i środki artystyczne;
węgiel, sucha i tłusta pastela, tempera, akwarela, gwasz, collage, frotaż, plakat, modelina, plastelina, papier kolorowy, klej, nożyczki, flamastry i kredki.

Tematy zajęć mają dawać najmłodszym uczestnikom możliwość połączenia własnych zainteresowań z zindywidualizowanym samorozwojem. Mam nadzieję uczyć się nawzajem od siebie, rozwijać zmysł obserwacji przez rysowanie, ćwiczyć dobór kolorów malując oraz poznawać zasady opracowywania formy rzeźbiarskiej modelując.

Długofalowym celem dodatkowych zajęć plastycznych jest współtworzenie wraz ze szkoła człowieka wrażliwego, otwartego na piękno i potrafiącego być szczęśliwym poprzez własną realizację artystyczną.