Biologia

Anna Ponikowska - Biologia

Biologia to nauka o życiu. Zajmuje się badaniem budowy i czynności życiowych organizmów. Na lekcjach biologii korzystamy z różnych źródeł informacji, lecz niezwykle istotne jest samodzielne przeprowadzenie doświadczeń i obserwacje, które rozwijają dociekliwość i kształtują postawę badawczą u dzieci. Zainteresowania uczniów warto rozwijać podczas zajęć terenowych, czy wycieczek do ogrodów zoologicznych i botanicznych.