Chemia

Anna Ponikowska - Chemia

Na lekcjach chemii dzieci badają świat w sposób eksperymentalny. Przypomina to trochę zajęcie detektywa, który próbuje rozwiązać zagadkę i odpowiedzieć na wiele pytań, np. co się stanie po wymieszaniu ze sobą dwóch substancji. Następnie uczniowie zapisują te przemiany za pomocą kodu chemicznego – języka symboli i wzorów chemicznych. Dzięki temu poznają zasady postępowania z różnymi substancjami i uczą się bezpiecznie postępować ze sprzętem laboratoryjnym.

Młodzi ludzie bardzo szybko uświadamiają sobie, że chemia obecna jest w ich życiu codziennym, ponieważ różnorodne produkty używane przez nich każdego dnia otrzymuje się po przeprowadzeniu odpowiednich procesów chemicznych w zakładach przemysłowych. 

Chemia to świat fascynujących tajemnic i poszukiwań.