Dyrektor

Patrycja Rosińska - Dyrektor

Swoją wyjątkową przygodę z Prywatną Szkołą Podstawową nr 114 rozpoczęłam w wieku 15 lat. To bowiem w moim rodzinnym domu powstało miejsce, w którym każdego dnia mogłam obserwować uśmiechnięte twarze małych dzieci. Wtedy jeszcze nie zdawałam sobie sprawy z tego, że tak silnie zwiążę się ze szkolnictwem. Jednak patrząc na pasję z jaką Dyrekcja (prywatnie moi Rodzice) edukowali i rozwijali swych uczniów nie mogło stać się inaczej.

Po ukończeniu 21 liceum o profilu menadżersko-humanistycznym w Warszawie rozpoczęłam studia muzyczne (wydział artystyczny-Instytut Muzyki) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Kolejnym etapem mojego kształcenia było ukończenie studiów magisterskich na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych na kierunku Kulturoznawstwo w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Od 10 lat prowadzę w PSP 114 zajęcia z przedmiotu kultura i gry na fortepianie.

W ramach studiów podyplomowych brałam udział w kursie specjalizującym „Rzecznik Instytucji Kultury/kurator/koordynator” organizowanym przez Dorotę Monkiewicz oraz Annę Marię Potocką w SWPS.

Miałam też wielką przyjemność współpracować z Centrum Promocji i Kultury w Dzielnicy Praga-Południe, w którym to pracowałam nad promocją i programem kulturalnym Promu Kultury na Saskiej Kępie.

Byłam członkiem komisji konkursowej (Urząd Dzielnicy Praga-Południe - Zespół Kultury) do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury i sztuki w dzielnicy Praga-Południe. Wielokrotnie uczestniczyłam w przygotowaniach pikniku Praskich Prezentacji. Przez 5 lat prowadziłam działalność gospodarczą o charakterze rozprzestrzeniania edukacji i kultury, w ramach której organizowałam koncerty i inne wydarzenia kulturalne oraz zajęcia artystyczne dla dzieci.

Brałam udział w warsztatach jazzowych w Puławach, warsztatach pracy nad głosem prowadzonych przez Olgę Szwajgier. Ukończyłam też kurs „Menadżer w oświacie” organizowany przez Studium Prawa Europejskiego, regularnie uczestniczę w szkoleniach oferowanych przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych w Warszawie.

Jestem niezwykle szczęśliwa, że mogę być członkiem zespołu Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 114. To właśnie tu mogę w kreatywny i twórczy sposób pracować, pokazywać dzieciom, że warto być sobą i tworzyć nową, jeszcze lepszą rzeczywistość.

Kontakt: patrycja.rosinska@psp114.pl