Historia i WOS

Marek Miler - Historia
Jestem absolwentem historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, współpracuję z Muzeum Dulag 121, zajmuję się również filmem dokumentalnym, uwielbiam reportaże opisujące współczesność.

Wbrew pozorom nauka historii to rzecz ciekawa, skłaniająca do rozważań i dyskusji.
Młodzi ludzie często zadają pytanie: Po co mi ta wiedza? Moim zadaniem jest wytłumaczyć im procesy cywilizacyjne, społeczne, które wykreowały ich dynamiczny codzienny świat.
Uczniowie uczą się odkrywać przeszłość, obserwować teraźniejszość, zastanawiają się jak będzie wyglądała przyszłość.

Historia to nie tylko wiedza o wodzach, bitwach i wojnach. To nauka o społecznościach, grupach etnicznych, ich osiągnięciach, duchowości, filozofii, wytworach kulturowych, filmie i jazzie… W swoim nauczaniu często zmieniam sposoby przekazywania wiedzy, stosuję różnorodne środki dydaktyczne, relacje świadków historii, pamiętniki, reportaże, nagrania audio i video. To wszystko zachęca do stawiania pytań, rozwija postawy tolerancji, uwrażliwia, wychowuje, zbliża ludzi do siebie.