Historia i WOS

Rafał Jurkowlaniec- Historia

Historia jest bez wątpienia jedną z najważniejszych nauk humanistycznych. Pozwala nam na  poznanie i zrozumienie dziejów człowieka i jego wytworów. Jak mówi słynna starożytna maksyma - historia jest nauczycielką życia – zawiera bowiem w sobie wszystkie doświadczenia, które stały się udziałem ludzkości. Wiedza z jej zakresu pozwala nam na unikanie błędów z przeszłości oraz na świadome i odpowiedzialne kształtowanie przyszłości. Jej wagę i znaczenie dla współczesnego świata trudno jest zresztą przecenić - miesza się z dzisiejszą polityką, rzutuje na stosunki międzynarodowe i relacje gospodarcze pomiędzy państwami, wpływa na zapatrywania ideologiczne i postawy życiowe poszczególnych grup etnicznych, społecznych, jak i samych jednostek.

Poprzez zgłębianie historii odkrywamy i budujemy swoją tożsamość, identyfikujemy się lub prowadzimy dialog z tradycją, przyjmujemy lub odrzucamy zastane archetypy i modele kulturowe, dążymy do zachowania lub reorientacji naszych wartości. Historia nie jest więc jedynie nauką zajmującą się suchymi i odległymi faktami. Historia jest przede wszystkim opowieścią o człowieku, jego kulturze, duchowości, naturze i tendencjach. Pełni zatem ogromną funkcję konstytutywną, normatywną i etyczną, i jako taka odgrywa wielką rolę w procesie wychowawczym.

Będąc nauczycielem traktuję swój przedmiot nie tylko jako konkretną dziedzinę wiedzy, ale również jako sposób na stopniowe zapoznawanie ucznia z życiem i wszystkimi związanymi z nim problemami i niuansami. Staram się ukazywać procesy i mechanizmy rządzące światem i historią. Zwracam uwagę na ich powtarzalność. Zadaję pytania o ich sens i konieczność. Podaję ocenie moralnej postacie historyczne i ich decyzje. Unikam prostych i jednoznacznych odpowiedzi. Zachęcam uczniów do samodzielnego myślenia i oceny.