Klasa 2

Katarzyna Pawluk - Wychowawca klasy II

 

Od najmłodszych lat marzyłam, aby zostać nauczycielką i psychologiem. Chciałam pracować z dziećmi i bardzo mi było szkoda osób mających jakieś problemy. Jako dziecko bawiłam się w szkołę, gdzie byłam nauczycielką, a moja młodsza siostra była uczennicą.

Moi dziadkowie byli nauczycielami i muzykami. Wzrastanie w domu pełnym wartości dotyczących rozwoju człowieka wpłynęło na moje wybory zawodowe. Uważam, że każdy człowiek jest ogromną wartością samą w sobie. Dzieci są najdelikatniejszymi i najpiękniejszymi istotami tego świata jak kwiaty i należy w odpowiedni sposób pomóc im rozkwitnąć. A dorosłym warto przypominać, że byli kiedyś dziećmi.

            I tak więc jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej oraz nauczania wczesnoszkolnego. Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej z zakresu psychologii klinicznej z psychosomatyką. Ukończyłam Studia Podyplomowe w SKK w Warszawie na trzech kierunkach: Logopedia, Wczesne Nauczanie Języka Angielskiego oraz Marketing i  Zarządzanie Placówkami Oświatowymi. Posiadam Certyfikaty ze szkolenia z Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Diagnozy Dysleksji, Treningu Umiejętności Społecznych, Diagnozy i metod pracy z dziećmi i młodzieżą z Zespołem Aspergera. Staż jako psycholog obyłam na oddziale Chirurgii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Staż pedagogiczny jako nauczyciel, terapeuta pedagogiczny i logopeda odbyłam w Szkołach Prywatnych i Państwowych w Warszawie. Jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i terapeuta pedagogiczny pracowałam w Szkołach Prywatnych i Państwowych w Warszawie.

Jako psycholog i terapeuta oraz logopeda pracuję w Centrum Terapii Dzieci i Młodzieży w Warszawie.