Klasa 2

Paulina Cichalewska - Wychowawca klasy 2

,,Dziecko chce i potrafi się samodzielnie uczyć, jeżeli tylko stworzy się mu warunki sprzyjające rozwojowi’’

Celestyn Freinet

 

Wyżej przedstawiony cytat wybitnego francuskiego pedagoga XX wieku to jeden z nielicznych, które są dla mnie inspiracją i stanowią właściwy kierunek prowadzenia uczniów w szkole. W mojej ocenie nauczyciel powinien pozwolić dzieciom na samodzielnie eksperymentowanie i dochodzenie do wiedzy w warunkach dostosowanych do podopiecznych. Przyzwolenie i zachęcanie uczniów do swobodnej ekspresji słownej czy twórczej to według Freineta, jak i mnie warunek rozwoju w wymiarze całościowym, a Prywatna Szkoła Podstawowa nr 114 to miejsce, w którym może on zostać spełniony.

 

Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną i niezwykle cieszy mnie fakt, że od września zostanę wychowawcą klasy pierwszej. Będę dążyła nie tylko do umacniania potencjału dzieci w aspekcie poznawczym, ale przede wszystkim dbała o ich komfort psychofizyczny. Postaramy się wspólnie lepiej poznać siebie, odnaleźć swoje mocne i słabe strony, radzić sobie z trudnościami i wspólnie wciąż się bawić. Nie zapominajmy o tym, szkoła to nie tylko książki, ławki i tablica, ale przeżywanie niezapomnianych przygód.