Klasa 3

Anna Matecka - Wychowawca klasy 3

„Powiedz mi, a zapomnę.

Pokaż mi, a zapamiętam.

Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”.

                                Konfucjusz

  Tymi słowami staram się kierować od początku mojej pracy z dziećmi. Uważam, że zabawa wcale nie musi kończyć się w momencie, gdy dziecko przekracza próg szkoły. Wręcz nawet nie powinna.

Pracuję głównie metodami aktywizującymi, w tym metodą teatralizacji, która pozwala zdecydowanie większą część podstawy programowej, poznawać i utrwalać w sposób czynny. Z pewnością pomaga mi tu moja pierwsza specjalizacja - aktorska.

Nie rezygnuję jednak z książek i ćwiczeń, gdyż pozwalają utrwalić omawiany materiał.

        Przekroczenie progu szkoły to bardzo ważny moment w życiu każdego dziecka. Ten I etap edukacyjny stanowić będzie fundament dla prawidłowego, harmonijnego rozwoju intelektualnego, etycznego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego, a także w naszej szkole – artystycznego. Tutaj pomożemy Państwa Dzieciom rozwinąć skrzydła.