Muzyka

Maja Kłoskowska - Muzyka

Absolwentka Zespołu Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II st. nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie. Szkołę I stopnia skończyła w klasie fletu poprzecznego (2003), zaś szkołę II stopnia w klasie śpiewu solowego (2009).
   W 2016 roku ukończyła z wyróżnieniem Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie dyrygentury prof. zw. dr hab. Bogdana Goli.
  Jako dyrygent i pedagog emisji głosu współpracowała z: Chórem Uniwersytetu SWPS, Chórem Centrum Myśli Jana Pawła II i Chórem Akademickim Uniwersytetu Warszawskiego.
  Od 2017 roku jest II dyrygentką Chóru Szkoły Głównej Handlowej, prowadzi tam także zajęcia z indywidualnej i zbiorowej emisji głosu.

  Pracuje wszechstronnie prowadząc zajęcia wokalne z seniorami w Domu Kultury „Orion”, a także z dziećmi i młodzieżą w Szkole Muzycznej Consonare w Ząbkach, Keynote Musical Theatre i Ognisku Teatralnym Teatru Ochoty.
  Nierzadko udziela się jako wokalistka – współpracowała z Zespołem Wokalnym Warszawskiej Opery Kameralnej, chórem Cappella Corale Varsaviana i Zespołem Wokalnym EMotivo koncertując m. in. na Ukrainie, Białorusi, Litwie, Łotwie, w Rosji i we Włoszech. 
  Swoją wiedzę i umiejętności z zakresu dyrygentury i emisji głosu poszerza poprzez uczestnictwo w warsztatach dyrygenckich i konferencjach, np. w Seminarium dla Dyrygentów w ramach projektu Akademia Chóralna Narodowego Forum Muzyki.
  Za swoją działalność związaną z Chórem „Grochów” otrzymała nagrodę od Burmistrza Pragi Południe, a podczas XVI Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych im. prof. Stanisława Kulczyńskiego w Poznaniu została wyróżniona nagrodą indywidualną za najlepszą pracę metodyczną nad techniką wokalną.