Plastyka

Konrad Lesiak - Plastyka

Na lekcjach plastyki nie oceniam talentu, lecz przede wszystkim chęć do pracy i rozwój zdobytych umiejętności. Pragnę, by moi uczniowie i uczennice poznali sztukę jako obszar rozkwitu ich kreatywności, szkołę obserwacji natury i miejsce spotkań z pięknem. Jako swój sukces uznaję fakt, że po każdym zakończonym roku nauki dzieci nie tylko potrafią stworzyć rysunek czy obraz, ale również rozmawiać o nim używając właściwych terminów, pojęć i nazw technik.