Przyroda

Anna Ponikowska - Przyroda

Posiadam dyplom ukończenia biologii ze specjalnością biologia analityczna oraz biologia i chemia z przygotowaniem pedagogicznym.

Moim celem, jako nauczyciela jest zainteresować uczniów różnorodnością świata, wskazać zależności istniejące w środowisku przyrodniczym oraz kształtować umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych.

Jestem osobą ciekawą świata i tą właśnie ciekawość chcę rozbudzić wśród dzieci, aby w przyszłości z przyjemnością zdobywały wiedzę i nowe umiejętności. Staram się uczyć w taki sposób, by nauka dla moich uczniów nie była ciężkim obowiązkiem, ale cennym darem.