Technika

Konrad Lesiak - Technika

Słowo Technika posiada dwa znaczenia.
Jedno odnosi się do osiągnięć umysłu ludzkiego z zakresu mechaniki i inżynierii, drugie natomiast określa sprawność w posługiwaniu się wszelkimi narzędziami.
Dobór odpowiednich narzędzi do wykonywanej czynności, planowanie zamierzonych działań oraz znajomość procedur wynikających z zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy stanowią podstawy przedmiotu Technika.

Na zajęciach postaramy się nauczyć oszczędnie gospodarować materiałami oraz poznawać i wcielać w życie idee takie jak; recykling, zdrowa kuchnia, bezpieczna jazda rowerem, ergonomia oraz typografia.