Założyciel

Wojciech Rosiński - Założyciel

Moja przygoda z edukacją rozpoczęła się podczas studiów w Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie wiolonczeli. Pierwsze kroki jako nauczyciel stawiałem w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 W Warszawie oraz w szkołach Ogólnokształcących, w których prowadziłem zespoły muzyczne. Po studiach zostałem zatrudniony w De Philharmonie, Antwerpia, Belgia. Pracowałem tam 5 lat. Z koncertami zwiedziłem zachodnią Europę. Tam też zapoznałem się z szeroko rozumianym szkolnictwem. 

Po powrocie do kraju przekazywałem swą wiedzę i umiejętność uczniom w  Państwowej Szkole Muzycznej I st. Nr 4 im. K. Kurpińskiego w Warszawie, w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina oraz w Państwowej szkole Muzycznej II stopnia im. Józefa Elsnera. Równocześnie założyłem zespół Ad Libitum (kwartet instrumentalny), którego byłem wykonawcą oraz kierownikiem artystycznym.

Kiedy moja córka osiągnęła wiek 3 lat wraz z żoną rozpoczęliśmy poszukiwania wartościowych zajęć artystycznych, na które mogłaby uczęszczać. Okazało się jednak, że takowych nie ma. Dlatego właśnie zdecydowałem się założyć Fundację Dziecięcego Studia Artystycznego, w ramach której przez wiele lat prowadziliśmy edukację dla dzieci z zakresu teatru, muzyki i plastyki.

I tak po 8 latach działalności, za namową rodziców, których dzieci uczęszczały na nasze zajęcia utworzyłem szkołę jakiej nie było i nie ma w ofercie edukacyjnej. Szkołę, która nie tylko daje gruntowne wykształcenie podstawowe, ale też umożliwia kontakt z pięknem, z prawdziwą sztuką. Jako ojciec i muzyk wiem jak ważny jest wszechstronny rozwój dzieci.

Budynek, w którym mieści się szkoła jest moim domem rodzinnym. To tu wychowałem się jako dziecko, to tu wychowała się moja córka. Za kilka lat do szkoły dołączy moja wnuczka. Tym bardziej szkoła ma dla mnie znaczenie wyjątkowe. Rodzinny charakter, atmosfera rozwoju i nauki życia.

Wszystko co chciałem dać swemu dziecku mam możliwość przekazać uczniom PSP 114. Doświadczenie, pasja i wiedza spełniają swoją rolę. Najbardziej widać to po naszych absolwentach, którzy realizują się jako specjaliści dziedzin ścisłych i humanistycznych. Bo najważniejsza jest wiara w każdego młodego człowieka i pokazywanie mu różnorodności świata.