Szkoła oczami rodziców

Nikt nie zna lepiej dziecka jak jego rodzic. To Państwo wiedzą z czym dziecko sobie nie radzi, do czego ma talent lub jakie umiejętności chce rozwijać.

Dlatego, tak ważna jest dla Szkoły komunikacja z rodzicami naszych uczniów. Wszelkie uwagi i komentarze, te dobre i mniej pochlebne, są tak samo ważne.

Pozdrawiam,
Wojciech Rosiński - Dyrektor

Wszelkie uwagi na temat szkoły proszę kierować na adres:

psp114@psp114.pl

You can play Rich Online and earn some good money today!

Komentarze na temat szkoły

Sprzyjająca nauce i rozwojowi dziecka atmosfera

Szkoła, do której uczęszcza moja córka posiada przede wszystkim właściwą atmosferę konieczną zarówno dla nauczania jak i zwykłego w niej przebywania. Chodzi przede wszystkim o jej kameralność. Szkoła wyróżnia się m.in. tym, że jest niewielka, ale w tym jak najlepszym znaczeniu tego słowa.

Niewielka liczba uczniów w poszczególnych klasach i tym samym w całej szkole skutkuje nie tylko poczuciem bezpieczeństwa ale również skutkuje również poczuciem wzajemnej więzi między uczniami, wynikającej z faktu, że dzieci z poszczególnych klas od zerówki do klasy szóstej po prostu znają swoje imiona i rozmawiają ze sobą. Nie są względem siebie anonimowi.

Na szczególną uwagę zasługuje również strona internetowa szkoły, która zawiera istotne informacje jej dotyczące, procesu nauczania . Strona ta zapewnia kontakt z rodzicami uczniów.

Chciałbym w tym miejscu podkreślić właściwości funkcjonalne strony WWW, a w szczególności na zakładkę pt. ,,dzienniczek on-line", która nie tylko służy kontaktom pomiędzy szkołą, a rodzicami ale również umożliwia bieżący dostęp do ocen uczniów, które zamieszczane są w dzienniczku on-line. Pozwala to na stałe monitorowanie postępów mojej córki w nauce. Jak dla mnie istotne znaczenie ma także to, że obiady podawane w szkole są smaczne.

 

Dodaj nowy komentarz