Szkoła oczami rodziców

Nikt nie zna lepiej dziecka jak jego rodzic. To Państwo wiedzą z czym dziecko sobie nie radzi, do czego ma talent lub jakie umiejętności chce rozwijać.

Dlatego, tak ważna jest dla Szkoły komunikacja z rodzicami naszych uczniów. Wszelkie uwagi i komentarze, te dobre i mniej pochlebne, są tak samo ważne.

Pozdrawiam,
Wojciech Rosiński - Dyrektor

Wszelkie uwagi na temat szkoły proszę kierować na adres:

psp114@psp114.pl

You can play Rich Online and earn some good money today!

Komentarze na temat szkoły

Zaangażowana kadra nauczycielska i przyjazny klimat

Atutami szkoły są na pewno jej kameralność i sympatyczna, zaangażowana kadra nauczycielska. Dzięki temu szkoła tworzy swoisty ,,rodzinny", przyjazny klimat, w którym dzieci czują się dobrze i bezpiecznie.

Niewielka liczebność klas umożliwia zindywidualizowane podejście do ucznia i partnerskie relacje uczeń - nauczyciel, przy zachowaniu pełnej obiektywności w ocenie ucznia. Ułatwia to integrację dzieci z różnych roczników. Nie ma tu wyraźnego podziału na "starszych" i "młodszych". W szkole jest miejsce dla dzieci o różnych temperamentach, osobowości i wrażliwości.

Szkoła ma dość szeroki program nauczania, dzięki czemu dzieci nie nudzą się, a dzięki dobrej atmosferze i wsparciu ze strony nauczycieli przyswajają wiedzę chętnie i bez nadmiernego stresu.

Nauczyciele nie tylko przekazują "suchą" wiedzę szkolną, ale i rzeczywiście wychowują dzieci. Z jednej strony starają się kształtować i rozwijać w nich takie cechy jak kreatywność, samodzielność w poszukiwaniu informacji i rozwiązywaniu problemów z drugiej strony uczą dzieci wrażliwości, szacunku dla innych i współpracy w grupie. (tak przynajmniej wygląda to w klasie naszej Agatki)

 

Dodaj nowy komentarz