Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2007/2008

3 września 2007

Dnia 3 września 2007 r. w sali teatralnej odbyło się powitanie nowego roku szkolnego, którego szczególny charakter zilustrowany został koncertem w wykonaniu wybitnych interpretatorów muzyki klasycznej: Pani Agnieszki Cypryk (skrzypce) i Pana Janusza Raczyńskiego (gitara). Wystąpienie duetu muzycznego poprzedziła Pani Dyrektor, która w swojej przemowie wyraziła moc serdecznych życzeń wszelkiej pomyślności i realizacji celów na nadchodzące miesiące nauki dla wszystkich dzieci uczęszczających do naszej szkoły. Uczniowskie audytorium wraz z rodzicami niezwykle entuzjastycznie powitało grono nauczycieli, którzy po części oficjalnej przedstawili szczegóły programu wychowawczego i edukacyjnego dla poszczególnych klas.