21 marca 2012- wyjście do Muzeum Powstania Warszawskiego.