Gość szkoły!

Spotkanie z Agnieszką Szczepańską w ramach cyklu "W przyszłości chcę być...".