Wieczór Teatralny 2015

Wieczór Teatralny PSP 114 - teatr Rampa 2015. Przygotowanie: Anna Matecka, Małgorzata Ścibisz, Agnieszka Kurek, Tomasz Łysiak.

Fot. Bartek Gola