Wycieczka do Jury Krakowsko - Częstochowskiej - 2012

Październikowa wycieczka do Jury Krakowsko - Częstochowskiej czyli wspaniałe krajobrazy, nauka i zabawa!