Styczeń w PSP 114

STYCZEŃ W PSP 114

Klasa 1

10 stycznia 2022 – Mikołajki

Olimpiada matematyczna-gratulacje!

W OLIMPIADZIE MATEMATYCZNEJ ARCHIMEDES.PLUS wyróżnienia otrzymali:

Laura Reszka  klasa 8  - tytuł laureata II stopnia,...