Program Zielonej Szkoły Góry Świętokrzyskie 2011

GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE

Termin 16-20 maja 2011 r.

DZIEŃ I

07.00 - Zbiórka przed PSP 114
07.15 - Wyjazd z Warszawy
11.30 - Zwiedzanie Muzeum Zabawek w Kielcach, przejazd do Chęcin, zwiedzanie ruin XIII- wiecznego zamku.
15.00 - Przyjazd do Hotelu "Magnat", zakwaterowanie
15.30 - Obiad
16.30 - Zajęcia sportowo-rekreacyjne
19.00 - Kolacja

DZIEŃ II

8.30 - Śniadanie
9.30 - Wycieczka: I gr. Kurozwęki, zwiedzanie Pałacu z przewodnikiem, mini zoo, przejażdżka "safari bizon" , II gr. Bałtów, zwiedzanie z przewodnikiem Parku Jurajskiego
14.00 - Obiad
15.30 - Zwiedzanie: I gr. Krzemionki Opatowskie ze złożami krzemienia pasiastego, II gr. Zamek Krzyżtopór w Ujeździe
18.30 - Kolacja
19.30 - Dyskoteka z zabawami integracyjnymi

DZIEŃ III

08.30 - Śniadanie
09.30 - Wycieczka: I gr. Bałtów, zwiedzanie z przewodnikiem Parku Jurajskiego, II gr. Kurozwęki
14.00 - Obiad
15.30 - Zwiedzanie: I gr. Zamek Krzyżtopór w Ujeździe. II gr. Krzemionki Opatowskie
18.30 - Kolacja
19.30 - Gra terenowa na ćwiczenie orientacji w terenie

DZIEŃ IV

08.30 - Śniadanie
09.30 - Wycieczka z przewodnikiem szlakiem legend Łysogór: Św. Katarzyna, Św. Krzyż, Muzeum Przyrodniczo- Leśne Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Obiad w trakcie zwiedzania.
18.30 - Kolacja
20.00 - Ognisko z kiełbaskami i konkursami

DZIEŃ V

08.30 - Śniadanie
09.30 - Wykwaterowanie z hotelu
11.30 - Wizyta w Jaskini Raj
15.00 - Obiad po trasie
19.00 - Powrót do Warszawy