Informatyka

Daniel Jechna - Informatyka

Informatyka to obszar edukacji, który uczy jak sprawnie korzystać z komputera poznając przy tym jego budowę, funkcje i wielki potencjał. To dziedzina, która zmienia się na naszych oczach - dając możliwość ciągłego poszukiwania i doskonalenia się.

Praca z komputerem to nie tylko zdobywanie wiedzy z zakresu programów użytkowych, ale także umiejętność selektywnego wyszukiwania informacji, krytycznego podejścia do zamieszczonych w sieci materiałów oraz dystansu wobec nowinek technologicznych.

Otwierając bramę do świata nauki, informatyka ułatwia nam egzystowanie we współczesnym świecie.