Nasze osiągnięcia 2009/2010

Osiągnięcia w roku szkolnym 2009/2010

Wyróżnienia w konkursie Kangur Matematyczny otrzymali uczniowie klasy V:
Wojtek Jakołcewicz, Agata Strupiechowska oraz Zofia Koniecko.

W konkursie matematycznym Kangurek 2010 skierowanym do klasy II nagrodę zdobyli Piotr Walasek i Igor Zarzycki.

W konkursie OXFORD-MATEMATYKA PLUS Dyplom Laureata I Stopnia z Wyróżnieniem za zdobycie maksymalnej liczby 100 punktów zdobyła Agata Strupiechowska z klasy V.

W Teście Oxford Plus XV Edycja dyplomy laureata I stopnia z wyróżnieniem za zdobycie maksymalnej liczby 100 punktów z języka angielskiego otrzymali:

Maria Sarnacka kl. IV
Ewelina Rybus kl. IV
Marek Piętka kl. IV
Jan Bomboy kl. IV
Zofia Precht kl. IV
Magdalena Szwet kl. IV
Bruno Parzych kl. IV

W Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty PSP 114 uzyskała bardzo wysoki wynik przekraczający średnią krajową!

Uczniowie klasy III otrzymali dyplom uznania za uczestnictwo w finale Wiosennych Konfrontacji Artystycznych Dzieci i Młodzieży Melpomena w Szkolnej Ławce.

27 kwietnia 2010 roku dzieci wystawiły sztukę pt. "Oświadczyny" Antoniego Czechowa w reżyserii pana Pawła Rusinowskiego.

W szkolnym konkursie recytatorskim I miejsce w kategorii klas "0" - III otrzymał Jakub Lutczyn oraz Marysia Sarnacka w kategorii klas IV - VI.

W kategorii klas "0" - III:

II miejsce Olga Grabowska klasa III
III miejsce Łukasz Piętka klasa "0"

W kategorii klas IV - VI:

II miejsce Sylwia Jóźwiak kl. IV
III miejsce Bruno Parzych kl. IV

W ogólnopolskim konkursie historycznym KRĄG dyplom za najlepszy wynik w konkursie otrzymali:

Jakub Radzikowski kl. VI
Agata Strupiechowska kl. V
Maciej Kieszkowski kl. VI
Kazimierz Łysiak kl. VI

W ogólnopolskim teście kompetencji trzecioklasistów najwyższe wyniki zdobyli:

Olga Grabowska oraz Kuba Guziński z maksymalnym wynikiem 40 punktów, Kuba Lutczyn z wynikiem 39 punktów oraz Basia Szatkowska z 38 punktami.

W ogólnopolskiej olimpiadzie OLIMPUS Sesja Zimowa laureatami zostali:

z języka polskiego:

Maria Sarnacka kl. IV
Kazimierz Łysiak kl.nVI

z matematyki:

Adam Grzybowski kl. IV

Zespół teatralny PSP 114 zdobył 1 miejsce w Jesiennych Konfrontacjach Artystycznych Dzieci i Młodzieży 2009. Spektakl p.t. "Męczeństwo Piotra Ohey'a" (w reżyserii Tomasza Łysiaka, wg Sławomira Mrożka) został nagrodzony ZŁOTYM IKAREM.

W Ogólnopolskim konkursie MULTITEST 2009 uczniowie PSP 114 zostali laureatami!

Z języka angielskiego:

Dyplom laureata otrzymali: Adam Grzybowski kl. IV
  Marek Piętka kl. IV
  Zofia Precht kl. IV
  Ewelina Rybus kl. IV
  Kazimierz Łysiak kl. VI
  Marianna Witkowska kl. VI

Dyplom wyróżnienia otrzymali: Mikołaj Lipinski kl. IV
  Bruno Parzych kl. IV
  Agata Strupiechowska kl. V

Z matematyki:
Dyplom wyróżnienia otrzymał: Jan Bombuy kl. IV

Z historii:
Dyplom laureata otrzymali: Mikołaj Lipinski kl. IV

Dyplom wyróżnienia otrzymali: Maja Stańczuk kl. V
  Maciej Kieszkowski kl. VI
  Jakub Radzikowski kl. VI