Wycieczka do ZOO klas 0,I związana z tematem "świat zwierząt".

Październik 2006

Celem wycieczki było:
-usystematyzowanie wiadomości na temat życia zwierząt egzotycznych w naturalnym środowisku i w ZOO,
-bogacenie słownictwa dziecka o nazwy zwierząt egzotycznych,
-wdrażanie do określania cech charakterystycznych, wskazywania różnic w budowie zwierząt,
-odpowiedź na pytanie - jak zwiedzający powinni zachowywać się w ZOO?