Wyjście do biblioteki dziecięco-młodzieżowej w Dzielnicy Śródmieście.

Wrzesień 2006

Cel: oswajanie ze sztuką słowa- spotkania z książką,
-poznanie biblioteki i czytelni, założenie karty czytelnika ,
-umiejętność wypożyczania książek oraz zachowania się w bibliotece i czytelni,
-przestrzeganie zasad higieny czytania i dbałość o książkę,
-dostrzeganie różnic w odmiennych wydaniach edytorskich tej samej książki,
-posługiwanie się terminami: bohater, akcja, narrator, wiersz, rym, zwrotka , baśń, legenda,
opowiadanie, komiks, słownik, encyklopedia, album, autor, ilustrator, czytelnik,
-odkrywanie, że w tekście literackim - podobnie jak w wyobraźni- wszystko jest możliwe,
-odróżnianie tego, co mogło zdarzyć się naprawdę od tego, co fantastyczne.
-dociekanie, jak pisarz , poeta potrafi być "malarzem", "muzykiem", "filmowcem" i za pomocą słów przedstawia obrazy plastyczne, dźwiękowe, ruchowe. Wyjście do biblioteki jest ściśle skorelowane z tematem zajęć :książka i jej rola w życiu dziecka. Zajęcia te były próbą odpowiedzi na pytania: w jakim celu czytamy?
Dlaczego mówimy, że książka jest naszym doradcą ?
Co to znaczy, że książka daje nam wskazówki (jakie) ?
Co to znaczy, że książka zwiedza z nami dalekie kraje?
Wspólne wyjaśnienie określenia książka-przyjaciółka.
Druga część zajęć została przeprowadzona w bibliotece szkolnej z udziałem bibliotekarki.