Bartosz Mazur - Teatr

Bartosz Mazur - Aktor, absolwent krakowskiej PWST. Ukończył kurs pedagogiczny w Instytucie Doskonalenia Kadr Pedagogicznych. Współtworzy Studio Teatralne KOŁO. Współpracuje z warszawskimi teatrami Soho, Dramatycznym , Ochoty i Młyn. Wcześniej kilka lat związany z lubelskim Teatrem im. Juliusza Osterwy i jeleniogórskim Teatrem im.C.K.Norwida. Współpracował także z białostockim Teatrem Dramatycznym. Jest instruktorem teatralnym w Teatrze Ochoty. Organizuje warsztaty interaktywne dla dzieci i młodzieży i dorosłych. Wspiera i szkoli nauczycieli pracujących z dziećmi w przestrzeni teatralnej.

Jako Latający Animator Kultury współpracuje  z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych “ę”. Pasjonat improwizacji.