Filozofia i Etyka

Michał Wojtczyk - Filozofia i Etyka

Ukończyłem studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku filozofia. Moje prace badawcze dotyczyły połączenia ciała i ducha u człowieka oraz zagadnienia etyki środowiskowej. Z zamiłowania jestem zawziętym widzem teatralnym. To w teatrze właśnie przedstawiane są dramaty człowieczego losu. W teatrze życia udział bierze każdy z nas i kreuje scenariusze. Moją ambicją jest wciągnięcie uczestników zajęć w zagwostki ludzkiego losu, w poszukiwanie odpowiedzi na trudne pytania. Dzielę się z uczniami swoją wiedzą, wykorzystuję do tego narzędzia jakie wytworzyli nieprzeciętni ludzie na przestrzeni wieków. Pragnę stworzyć przestrzeń do własnych refleksji i rzetelnych poszukiwań rozwiązań. Trenując na małej scenie będziemy choć trochę przygotowywać się do odegrania swojej roli na deskach teatru świata.