Geografia

Anna Ponikowska - Geografia

Na zajęciach geografii dzieci poznają świat, w którym żyjemy. Badają i analizują przestrzenne zróżnicowanie Ziemi zarówno pod względem przyrodniczym, jak i społeczno – gospodarczym. W logiczny sposób wyjaśniają część zjawisk oraz procesów, które zachodzą na Ziemi.

Dzięki geografii uczniowie jeszcze więcej mogą się dowiedzieć na temat naszej fascynującej planety.